برد دانشکده – برد کارشناسي

9 شهريور 1394، 16:53

اطلاعیه - نکات مهم در انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی

1. مرجع اطلاع از روابط پیشنیازی و همنیازی دروس دانشکده سایت رسمی آموزش (EDU) است و دانشجویان موظفند روابط قید شده در آن را رعایت کنند. (ممکن است برخی سایتهای دیگر به روز نباشند.) 2. بر اساس مصوبه کمیته آموزش رعایت روابط پیشنیازی و همنیازی دروس توسط دانشجویان الزامی است و بالاتر بودن معدل از عدد خاصی یا افتادن از یک درس در ترم قبل مجوزی برای عدم رعایت این روابط نیست. 3. اخذ دروسی که توسط خود دانشکده ارایه می شود مانند آمار و احتمال، محاسبات عددی و زبان تخصصی از سایر دانشکده ها ممنوع است. 4. دروس ارایه شده توسط مراکزی در دانشگاه که دانشکده نیستند به عنوان درس اختیاری خارج از دانشکده قابل تطبیق نیست. 5. اخذ دروس ارشد توسط دانشجویان کارشناسی تابع ضوابطی است که قبلا اعلام شده است و از سقف بیست درصد جمعیت کلاس بیشتر ممکن نیست. 6. تعداد تعامل دانشجو با سایت آموزش در دوره انتخاب واحد و تعداد حذف و اضافه در زمان ترمیم به اعدادی محدود خواهد شد. لذا دانشجویان بایستی در انتخاب واحد دقت کنند و از تعاملات بیهوده یا با اهداف عجیب و غریب با سیستم خودداری نمایند. آموزش دانشکده مهندسی کامپیوتر
فایل ضمیمه / 14 تير 1394، 17:03

فرم جدیدحراست برای تعطیلات

6 بهمن 1389، 13:30

فراخوان دانشجو

دانشجویان نامبرده زیرهرچه سریعتر جهت تشکیل پرونده آموزشی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. 1-ناهید-بهجتی نجف آبادی 2-فرنوش-فرهادی حسن کیاده آموزش دانشکده اتاق 007
6 بهمن 1389، 13:30

فراخوان دانشجو

دانشجویان نامبرده زیرهرچه سریعتر جهت تشکیل پرونده آموزشی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. 1-ناهید-بهجتی نجف آبادی 2-فرنوش-فرهادی حسن کیاده آموزش دانشکده اتاق 007
فایل ضمیمه / 22 دي 1389، 15:38

اطلاعیه مشاوره با استاد راهنمای مربوط ثبت نام دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم 90 -089

11 شهريور 1389، 8:32

دریافت مجوز ثبت نام

دانشجویان باید در زمان هایی که استاد راهنمایشان اعلام نموده است مراجعه نموده و درخواست مجوز ثبت نام نمایند. آموزش دانشکده مسئولیت و امکان صدور مجوز برای هیچ دانشجویی را ندارد.