برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

فایل ضمیمه / 6 شهريور 1389، 15:03

گزیده ای از آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی

2 شهريور 1389، 7:50

درس های طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي و طراحي VLSI

بر اساس تصمیم دانشکده، برنامه ریزی درس ها بصورت سالانه انجام خواهد گرفت. بر این اساس درس طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي فقط در نيمسال نخست (پاييز) هر سال و درس طراحي VLSI استثنا فقط در سال آینده در نيمسال نخست (پاييز) ارائه مي گردد.