برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

فایل ضمیمه / 17 شهريور 1389، 12:28

تهيه گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه دكتري (رساله)

فایل ضمیمه / 15 شهريور 1389، 12:01

تغيير آدرس جديد سايت آموزشي دانشكده(ويژه كليه مقاطع تحصيلي)

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:50

تشكيل پرونده

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:43

تهيه گزارش وضعيت پيشنهاد پژوهشي دكتري

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:42

تهيه گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه دكتري

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:41

تشكيل پرونده دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:40

تهيه گزارش از وضعيت پيشنهاد پژوهشي دكتري

فایل ضمیمه / 13 شهريور 1389، 12:48

تاريخ جديد جلسات ارائه پروژه‌هاي كارشناسي (تابستان 89)

فایل ضمیمه / 13 شهريور 1389، 12:00

برنامه ثبت‌نام و شهريه دانشجويان كارشناسي ارشد

فایل ضمیمه / 13 شهريور 1389، 11:44

زمان‌بندي و راهنماي ثبت ‌نام دانشجويان كارشناسي (ورودي 88 و ما قبل)در نيمسال اول 90 - 89

11 شهريور 1389، 8:38

دریافت مجوز ثبت نام

دانشجویان باید در زمان هایی که استاد راهنمایشان اعلام نموده است مراجعه نموده و درخواست مجوز ثبت نام نمایند. آموزش دانشکده مسئولیت و امکان صدور مجوز برای هیچ دانشجویی را ندارد.
فایل ضمیمه / 6 شهريور 1389، 15:03

برنامه سالانه ارائه دروس کارشناسی

فایل ضمیمه / 6 شهريور 1389، 15:03

گزیده ای از آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی

2 شهريور 1389، 7:50

درس های طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي و طراحي VLSI

بر اساس تصمیم دانشکده، برنامه ریزی درس ها بصورت سالانه انجام خواهد گرفت. بر این اساس درس طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي فقط در نيمسال نخست (پاييز) هر سال و درس طراحي VLSI استثنا فقط در سال آینده در نيمسال نخست (پاييز) ارائه مي گردد.