برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

فایل ضمیمه / 4 مهر 1389، 11:03

صورتجلسه گروه معماري دانشكده

فایل ضمیمه / 3 مهر 1389، 9:14

مراحل اجباري جديد تعريف پايان نامه هاي كارشناسي ارشد از طريق سايت دانشگاه (ویژه دانشجویان، اساتید راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده)

فایل ضمیمه / 28 شهريور 1389، 8:38

ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فایل ضمیمه / 24 شهريور 1389، 13:42

برنامه زمان‌بندي ارائه پروژه‌هاي كارشناسي گرايشIT (تابستان 89)

21 شهريور 1389، 15:20

استفاده از طرح دستيار پژوهشي دكتري

لطفا دانشجويان دكتري كه ميتوانند از طرح دستيار پژوهشي استفاده نمايند به سايت دانشگاه مراجعه و فرمهاي دستيار پژوهشي را تكميل و با مدارك لازم تا تاريخ سه شنبه 23/6/89 به دفتر تحصيلات تكميلي تحويل نمايند.
21 شهريور 1389، 15:15

مراجعه دانشجو به مدير گروه معماري

لطفا آقاي محمودي فرد (87207993) و خانم شراره عليپور (88201957) در خصوص نمره سمينار خود تا تاريخ سه شنبه 23/6/89 هر چه سريعتر به آقاي دكتر ميرعمادي مدير گروه معماري مراجعه نمايند.
21 شهريور 1389، 9:02

درس های طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي و طراحي VLSI

بر اساس تصمیم دانشکده، برنامه ریزی درس ها بصورت سالانه انجام خواهد گرفت. بر این اساس درس طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي فقط در نيمسال نخست (پاييز) هر سال و درس طراحي VLSI استثنا فقط در سال آینده در نيمسال نخست (پاييز) ارائه مي گردد.
21 شهريور 1389، 8:59

نشاني پست الكترونيكي معاون آموزشي

لطفا براي درخواست هاي آموزشي به معاون آموزشي به نشاني eduvc@ce.sharif.edu نامه بفرستيد. تنها به اين درخواست ها پاسخ داده مي شود
فایل ضمیمه / 17 شهريور 1389، 12:28

تهيه گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه دكتري (رساله)

فایل ضمیمه / 15 شهريور 1389، 12:01

تغيير آدرس جديد سايت آموزشي دانشكده(ويژه كليه مقاطع تحصيلي)

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:50

تشكيل پرونده

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:43

تهيه گزارش وضعيت پيشنهاد پژوهشي دكتري

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:42

تهيه گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه دكتري

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:41

تشكيل پرونده دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

فایل ضمیمه / 14 شهريور 1389، 12:40

تهيه گزارش از وضعيت پيشنهاد پژوهشي دكتري