برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

15 بهمن 1397، 8:19

اطلاعیه مهم

به اطلاع می رساند که درس یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک فقط مخصوص دانشجویان گرایش بیوانفورماتیک می باشد. چنانچه دانشجویانی از گرایش هوش مصنوعی این درس را اخذ نموده اند در زمان حذف و اضافه (ترمیم) درس را حذف نمایند. زیرا به هیچ وجه جز دروسشان قرار نمی گیرد و پذیرفته نمی شود. در ضمن دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش بیوانفورماتیک که هنوز استاد راهنمای خود را انتخاب نکرده اند هر چه سریعتر به آقای دکتر بیگی مراجعه نمایند. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/11/15
10 بهمن 1397، 5:18

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 97 گرایش بیوانفورماتیک

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1397 گرایش بیوانفورماتیک موظفند در کلاس درس زیست شناسی سامانه ای محاسباتی (شماره درس 40551) مدرس آقایان دکتر بابک حسین خلج، دکتر سیدامیر مرعشی که روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 13:30 الی 15 (کلاس 725) تشکیل می شود شرکت نمایند. (دانشجویان موظفند در زمان ترمیم و ثبت نام با تأخیر درس را ثبت نمایند) دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 9/11/97
فایل ضمیمه / 30 دي 1397، 9:09

قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 96 که تعریف پروژه خود را در سیستم ثبت نکرده¬اند

26 آذر 1397، 3:52

آخرین زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 1395 و ورودیهای 1394 که هنوز موفق به دفاع نشده اند

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 1395 و ورودیهای 1394 که هنوز موفق به دفاع نشده اند حداکثر تا تاریخ 97/10/30 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. آخرین زمان برای تصویب فرمهای مجوز دفاع در جلسات گروهها، گروه هوش مصنوعی 97/10/12 و بقیه گروهها (نرم افزار، معماری، فناوری اطلاعات) 97/10/19 می باشد. فرمهایی که تا این تاریخ در جلسات گروه برای انتخاب استاد ممتحن خارج تصویب نشده باشد در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نمی گردد و اجازه دفاع به آنها داده نمی شود. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/9/25
فایل ضمیمه / 30 آبان 1397، 10:09

اطلاعیه (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا)

دانشجویان کارشناسي ارشد و دکترایی که موفق به گذراندن دستیار آموزشی موظفی خود نشده اند، می توانند جهت همکاری در کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو که در نیمسال دوم 98 – 97 برگزار می شود به آقای دکتر منظوری مراجعه نمایند. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر 97/8/30
فایل ضمیمه / 29 مهر 1397، 5:14

اطلاعیه مهم (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1395 که تمدید ترم پنجم را انجام داده اند)

25 مهر 1397، 9:16

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 به شرح زیر اعلام می گردد: • گروه های هوش مصنوعی و فنآوری اطلاعات روز دوشنبه 8 بهمن¬ماه • گروه های نرم افزار و معماری روز سه شنبه 9 بهمن ماه تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/7/25
17 مهر 1397، 9:31

اطلاعیه (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97)

زمان تعریف پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد آخر اردیبهشت ماه 1398 تعیین گردید. این تاریخ به هیچوجه قابل تمدید نیست و تعریف پروژه پس از تاریخ تعیین شده مشمول جریمه خواهد شد. تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/7/16
17 مهر 1397، 9:27

اطلاعیه (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی97)

دانشجویان کلیه گرایشها تا روز 97/9/30 فرصت دارند فرم مربوط به انتخاب استاد راهنما خود را پٌر کرده و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده (اتاق 603) تحویل نمایند. استثنائاً برای گرایش بیوانفورماتیک 98/2/31 می باشد. این تاریخ قابل تمدید نیست و تعیین استاد راهنما پس از تاریخ تعیین شده مشمول جریمه خواهد شد. (فرم مربوطه در سایت http://edu.ce.sharif.edu/forms/cat/119 میباشد) تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/7/16  
17 مهر 1397، 9:18

اطلاعیه مهم (جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 97 گرایش معماری)

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1397 گرایش معماری جهت آشنایی با روال گروه روز شنبه مورخ 97/7/21 ساعت 12:30 الی 13:30 به اتاق 201 دانشکده مهندسی کامپیوتر مراجعه نمایند. (حضور دانشجویان الزامی است) دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/7/17
7 شهريور 1397، 4:33

اطلاعیه مهم (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 به بعد)

به اطلاع می رساند امکان چاپ "فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی ارشد" برای دانشجویان ورودی 1395 و پس از آن، در سیستم آموزش توسط دانشجو از تاریخ 97/6/17 فراهم شده است. • فقط مرحله چاپ فرم از طریق سامانه آموزش صورت می گیرد و بقیه مراحل تطبیق واحدها و اخذ تاییدیه های لازم، مطابق روال گذشته است. • چاپ فرم احراز توسط دانشجو، صرفاً پس از درج و تکمیل نمرات در کارنامه و همچنین تسویه حساب مالی از طریق سامانه آموزش امکان پذیر است. • انجام امور فراغت فقط از طریق فرم احراز چاپ شده از سامانه آموزش امکان پذیر است و فرم های قدیمی که از طریق سامانه آموزش به چاپ نرسیده باشد، فاقد اعتبار است و در نهایت در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تایید و امضاء نخواهد شد. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/6/6
29 مرداد 1397، 6:47

زمان ارائه پروژه های کارشناسی (هر سه گرایش)

دانشجویان گرامی، تاریخ ارائه پروژهای کارشناسی برای ترم تابستان به شرح زیر می باشد - گرایش نرم افزار: تاریخ تحویل پروژه به دفتر آموزش که به امضاء استاد پروژه رسیده باشد، 97/6/3 و تاریخ ارائه پروژه 97/6/6 می باشد. - گرایش فناوری اطلاعات: تاریخ تحویل پروژه به دفتر آموزش که به امضاء استاد پروژه رسیده باشد، 97/6/11 و تاریخ ارائه پروژه 97/6/14 می باشد. - گرایش سخت افزار: تاریخ تحویل پروژه به دفتر آموزش که به امضاء استاد پروژه رسیده باشد، 97/6/7 ساعت 10 و تاریخ ارائه پروژه 97/6/14 می باشد. آموزش دانشکده
7 مرداد 1397، 3:24

زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 1394 و 1395

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 1394 و 1395 حداکثر تا تاریخ 96/6/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. آخرین زمان برای تصویب فرمهای مجوز دفاع در جلسات گروهها، گروه هوش مصنوعی 97/6/7 و بقیه گروهها (نرم افزار، معماری، فناوری اطلاعات) 97/6/14 می باشد. فرمهایی که تا این تاریخ در جلسات گروه برای انتخاب استاد ممتحن خارج تصویب نشده باشد در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نمی گردد و اجازه دفاع به آنها داده نمی شود. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/5/6
24 تير 1397، 4:46

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 حداکثر تا تاریخ 97/6/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. بدیهی است دانشجویانی که تا تاریخ فوق نمی توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، باید درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 97/5/24 از طریق زیر منوی "درخواست تمدید سنوات نیمسال پنجم" در منوی "تحصیلات تکمیلی" در سامانه آموزش جهت بررسی به استاد راهنما ارسال نمایند. درخواستهایی که تا این تاریخ به استاد راهنما ارسال نشده باشد بررسی نخواهد شد. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/4/23
فایل ضمیمه / 5 تير 1397، 5:23

قابل توجه دانشجویان دکتری (فرایند و فرم صدور مجوز دفاع از رساله دکتری)