برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

فایل ضمیمه / 1 دي 1398، 9:15

قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 97 که تعریف پروژه خود را در سیستم ثبت نکرده اند

دانشجویان نامبرده زیر که تعریف پروژه خود را در سیستم آموزش ثبت نکرده اند، حداکثر تا قبل از ثبت نام نیمسال 2-98 فرصت دارند که تعریف الکترونیکی پایان نامه خود را در سامانه آموزش ثبت و نهایی نمایند. در غیر اینصورت باید به شیوه آموزش محور ادامه تحصیل دهند. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/09/30
فایل ضمیمه / 17 آذر 1398، 8:24

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان آزمون سراسری 98

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۸ (برگزیدگان آزمون سراسری) فایل پیوست
21 آبان 1398، 9:41

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 98 گرایش بیوانفورماتیک

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398 گرایش بیوانفورماتیک روز چهارشنبه مورخ 98/8/22 ساعت11 الی 12 به اتاق 627 دانشکده مهندسی کامپیوتر مراجعه نمایند. (حضور کلیه دانشجویان ارشد ورودی 98 گرایش بیوانفورماتیک الزامی است) دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/8/21
23 مهر 1398، 10:23

اطلاعیه قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98

دانشجویان گروههای فنآوری اطلاعات، هوش مصنوعی، نرم افزار، معماری تا روز شنبه 98/9/30 و گروه بیوانفورماتیک تا روز چهارشنبه 99/2/31 فرصت دارند فرم مربوط به انتخاب استاد راهنما خود را پٌر کرده و بعد از امضاء از اساتید محترم راهنما و مدیر گروه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده (اتاق 603) تحویل نمایند. این تاریخ به هیچوجه قابل تمدید نیست و تعیین استاد راهنما پس از تاریخ تعیین شده مشمول جریمه خواهد شد. (فرم مربوطه در سایت http://edu.ce.sharif.edu/forms/cat/119/ می باشد) تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/7/22
23 مهر 1398، 10:22

اطلاعیه قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398

زمان تعریف پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد گروههای فنآوری اطلاعات، هوش مصنوعی، نرم افزار، معماری 99/2/31 و گروه بیوانفورماتیک 99/5/31 تعیین گردید. این تاریخ به هیچوجه قابل تمدید نیست و تعریف پروژه پس از تاریخ تعیین شده مشمول جریمه خواهد شد. تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/7/22
23 مهر 1398، 10:13

اطلاعیه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1397 به شرح زیر اعلام می گردد: • گروههای هوش مصنوعی و فنآوری اطلاعات روز دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 • گروههای نرم افزار و معماری روز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/7/22
14 مهر 1398، 10:09

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 98 گرایش معماری

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1398 گرایش معماری جهت آشنایی با روال گروه و شیوه اخذ پروژه نزد استادان راهنما، روز سه شنبه مورخ 98/7/16 ساعت 12:30 الی 13:30 به اتاق 204 دانشکده مهندسی کامپیوتر مراجعه نمایند. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/7/16
13 مهر 1398، 4:28

اطلاعیه مهم (قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد)

با توجه به تبصره 28 آیین نامه کارشناسی ارشد، دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تائید گروه مربوطه انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تائید مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قطعیت می یابد. پیرو مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 98/7/3، چنانچه دانشجویی تا قبل از ثبت نام نیمسال چهارم تحصیل موفق به ثبت نهایی موضوع پایان نامه در سامانه آموزش نشود، تحصیل ایشان به شیوه با پایان نامه منتفی می گردد و لازم است دانشجو به صورت آموزش محور تحصیلات خود را به پایان رساند. این امر از طریق فرم درخواست انتخاب دوره کارشناسی ارشد بدون پایان نامه از سوی دانشجو یا ارسال فرم از طریق دانشکده صورت می-پذیرد. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/7/10
فایل ضمیمه / 8 مهر 1398، 10:17

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 که تمدید ترم پنجم را انجام داده اند

فایل ضمیمه / 2 شهريور 1398، 18:29

شیوه‌نامه‌ی ثبت‌نام دروس

2 شهريور 1398، 18:24

اطلاعیه‌ی کمیته‌ی آموزش

دانش‌جویان کارشناسی ورودی ۱۳۹۵ و مابعد در ۱۳ واحد دروس اختیاری خود، باید حداقل یکی از دروس آزمایشگاه موجود در جدول دروس اختیاری چارت کارشناسی را اخذ کنند.
19 مرداد 1398، 9:04

زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 1395 و 1396

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 1395 و 1396 حداکثر تا تاریخ 98/6/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. آخرین زمان برای تصویب فرمهای مجوز دفاع در جلسات گروهها، گروه هوش مصنوعی 98/6/20 و بقیه گروهها (نرم افزار، معماری، فناوری اطلاعات) 98/6/13 می باشد. فرمهایی که تا این تاریخ در جلسات گروه برای انتخاب استاد ممتحن خارج تصویب نشده باشد در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نمی گردد و اجازه دفاع به آنها داده نمی شود. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/5/19
11 تير 1398، 6:58

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396 حداکثر تا تاریخ 98/6/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. بدیهی است دانشجویانی که تا تاریخ فوق نمی توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، باید از طریق زیر منوی "درخواست تمدید سنوات نمیسال پنجم" در منوی "تحصیلات تکمیلی" درخواست خود را در سامانه آموزش جهت بررسی به استاد راهنما ارسال نمایند. با توجه به نیاز به بررسی و گردش الکترونیکی، خواهشمند است دانشجویان تا تاریخ 98/5/19 درخواست خود را در سامانه آموزش ثبت نمایند. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/4/11
فایل ضمیمه / 6 خرداد 1398، 17:58

آیین‌نامه روابط پیش‌نیازی و همنیازی دروس

18 ارديبهشت 1398، 6:14

آخرین زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 حداکثر تا تاریخ 98/3/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. آخرین زمان برای تصویب فرمهای مجوز دفاع در جلسات گروهها، (گروه هوش مصنوعی، نرم افزار، معماری، فناوری اطلاعات) 98/3/22 می باشد. فرمهایی که تا این تاریخ در جلسات گروه برای انتخاب استاد ممتحن خارج تصویب نشده باشد در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نمی گردد و اجازه دفاع به آنها داده نمی شود. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 98/2/18