برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

فایل ضمیمه / 5 تير 1397، 5:23

قابل توجه دانشجویان دکتری (فرایند و فرم صدور مجوز دفاع از رساله دکتری)

فایل ضمیمه / 28 خرداد 1397، 10:26

قابل توجه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد (دستورالعمل و فرم های جدید حذف پزشکی درس)

26 ارديبهشت 1397، 9:36

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 94 (تمدید ترم ششم)

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 حداکثر تا تاریخ 97/3/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. بدیهی است دانشجویانی که تا تاریخ فوق نمی توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، باید برای ثبت نام ترم ششم فرم درخواست تمدید سنوات از کمیسیون موارد خاص دانشگاه (واقع در سایت دانشکده) را تکمیل و پس از تائیدیه های لازم هر چه سریعتر به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده (97/2/26)
18 ارديبهشت 1397، 6:36

آخرین زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی1394 حداکثر تا تاریخ 97/3/31 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. آخرین زمان برای بردن فرمها در جلسات گروهها، گروه هوش 97/3/2 و بقیه گروهها (نرم افزار، معماری، فناوری اطلاعات) 97/3/9 می باشد. فرمهایی که تا این تاریخ در جلسات گروهها برای انتخاب استاد ممتحن خارج نرفته باشد در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نمی گردد و اجازه دفاع به آنها داده نمی شود. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 97/2/18
فایل ضمیمه / 22 آذر 1396، 12:36

چارت درسی و فرم تطبیق جدید رشته کامپیوتر

چارت درسی و فرم تطبیق جدید رشته کامپیوتر برای ورودی ۹۵ به بعد
فایل ضمیمه / 19 آذر 1396، 12:42

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 95 گرایش معماری جلسه آشنایی با سمینار کارشناسی ارشد

19 آذر 1396، 10:53

آخرین زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 که فرم تمدید ترم پنجم خود را پر کرده¬اند، حداکثر تا تاریخ 96/10/30 مهلت دارند از پایان نامه خود دفاع نمایند. آخرین زمان برای بردن فرمها در جلسات گروهها، گروه هوش 96/10/20 و بقیه گروهها (نرم افزار، معماری، فناوری اطلاعات) 96/10/13 می¬باشد. فرمهایی که تا این تاریخ در جلسات گروه برای انتخاب استاد ممتحن خارج نرفته باشد در جلسه کمیته تحصیلات تکمیلی تصویب نمی¬گردد و اجازه دفاع به آنها داده نمی شود. دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده 96/9/19
فایل ضمیمه / 18 آذر 1396، 15:47

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 96 گرایش معماری (انتخاب استاد راهنما)

فایل ضمیمه / 16 آبان 1396، 11:21

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 96 گرایش معماری

فایل ضمیمه / 15 آبان 1396، 11:13

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1394 که تمدید ترم پنجم را انجام داده اند

فایل ضمیمه / 23 مهر 1396، 15:41

اطلاعیه مهم(قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 96 گرایش معماری)

فایل ضمیمه / 16 مهر 1396، 16:32

ابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 (زمان انتخاب استاد راهنما)

فایل ضمیمه / 16 مهر 1396، 15:38

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 (زمان تعریف پروژه)

فایل ضمیمه / 16 مهر 1396، 15:31

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95(زمان ارائه سمینار)

4 شهريور 1396، 15:50

تاریخ تحویل و دفاع پروژه های کارشناسی سخت افزار

به اطلاع می رساند در خصوص دفاع پروژه کارشناسی سخت افزار، دانشجویان موظف هستند یک نسخه از پایان نامه خود را که به تایید استاد راهنما رسیده است را تا ظهر روز 12 شهریور ماه به آموزش دانشکده تحویل دهند. ضمناً زمان دفاع پروژه روز دوشنبه (13/06/1396) و یا سه شنبه (14/06/1396) خواهد بود. مدیر گروه سخت افزار - 96/6/4