برد دانشکده – اطلاعيه‌ها

11 شهريور 1389، 8:38

دریافت مجوز ثبت نام

دانشجویان باید در زمان هایی که استاد راهنمایشان اعلام نموده است مراجعه نموده و درخواست مجوز ثبت نام نمایند. آموزش دانشکده مسئولیت و امکان صدور مجوز برای هیچ دانشجویی را ندارد.
فایل ضمیمه / 6 شهريور 1389، 15:03

برنامه سالانه ارائه دروس کارشناسی

فایل ضمیمه / 6 شهريور 1389، 15:03

گزیده ای از آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی

2 شهريور 1389، 7:50

درس های طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي و طراحي VLSI

بر اساس تصمیم دانشکده، برنامه ریزی درس ها بصورت سالانه انجام خواهد گرفت. بر این اساس درس طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي فقط در نيمسال نخست (پاييز) هر سال و درس طراحي VLSI استثنا فقط در سال آینده در نيمسال نخست (پاييز) ارائه مي گردد.